Když mi invalidní důchod přizná soud, od kdy mi bude vyplácen?

Otázka:

Dobrý den, chci se prosím zeptat. 20. 11. 2013 jsem si zažádal o invalidní důchod, žádost byla zamítnuta, podal jsem námitku, rovněž byla zamítnuta. Podal jsem proto žalobu na soud. Zajímá mě, když soud rozhodne a invalidní důchod mi přizná, od kdy bude platit a jestli se zpětně bude vyplácet k datu od mé první žádosti? Děkuji.

Odpověď:

Když mi invalidní důchod přizná soud, od kdy mi bude vyplácen?

Datum padání žádosti o invalidní důchod nemá vliv na datum přiznání důchodu. Vždy záleží na tom, na kdy posudkový lékař (ve vašem případě posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí) určí vznik invalidity.

Pokud by vznik invalidity spadal do období výplaty nemocenských dávek, výplata důchodu by náležela až od jejich zastavení.

Důchod se vyplácí nejvýše pět let zpětně.