Jak podat žalobu proti rozhodnutí ČSSZ?

Otázka:

Dobrý den, před rokem mi byl přiznán invalidní důchod 3. stupně, posudkový lékař mi jej však nyní odebral s tím, že mi řekl, pracujete, nemáte nárok. I když dobře věděl, že již mám snížený pracovní úvazek, který byl s konečnou platností snížen na 4 hod. prac. úvazek denně a odmítl si ode mne při kontrolní lékařské prohlídce převzít aktuální zprávy jak o mém zdravotním stavu, tak o snížení úvazku a došlo ke snížení důchodu na 1 stupeň. Všude se píše, že se řeší pouze zdravotní stav a nezajímá je trh práce, promiňte, je to nesmysl, zažila jsem si to na „vlastní kůži“. Odvolala jsem se, doložila všechny dokumenty, choroba se nezměnila, pouze došlo ke zkrácení úvazku, přesto mi snížili důchod a přišlo mi i zamítnutí mé námitky, tudíž nezbývá nic jiného než se odvolat k soudu se správní žalobou. Předpokládám, podle místa bydliště, ke Krajskému soudu, správní oddělení, je to tak? Vzor správní žaloby jsem si našla, ale nerozumím některým věcem, které byly shodné a sice => Proč bych měla psát u správní žaloby k soudu, že navrhuji, aby soud ČSSZ uložil, aby o mé žádosti znovu rozhodla? Myslela jsem, že soud rozhodne, aby mi eventuálně vrátil zpět důchod 3. stupně a ne aby, tatáž sociálka znovu rozhodla v můj neprospěch, tomu nerozumím. Poraďte mi prosím. A také, že ČSSZ je povinna uhradit mi náklady řízení, měla jsem za to, že soud a vše kolem je zdarma nebo se mýlím? Zároveň se tam dokládá výslech účastníků s výhradou dalších důkazů. Nechápu jakých účastníků, to si k soudu zvou mého lékaře, od kterého dokládám zprávy a také posudkového lékaře co rozhodnutí vydal?
Nejsem právník, že a četla jsem, že ho k tomu ani nepotřebuji, je to tak? Sepsat věci si umím, jen nevím, co přesně ty paragrafy znamenají, něco jsem našla, něco ne a procentní míry poklesu jsem si našla na netu, tím spíš mě rozčílilo snížení na 1 stupeň a to přesto, že mi byl snížen i pracovní úvazek, díky kterému mi posudkový lékař sdělil, že mi odebírá důchod a přitom pracuji pouze 4 hodiny denně, škoda slov, co se týká posudkových lékařů. Na druhou stranu mám strach, že když podám správní žalobu k soudu, seberou mi i 1. stupeň, když vidím, jak absurdně rozhodli. Poraďte mi prosím, předem děkuji moc.

Odpověď:

Jak podat žalobu proti rozhodnutí ČSSZ?

Jak správně píšete nejste právník (já také ne) a proto vám důrazně doporučuji vaše kroky konzultovat s právníkem, ještě lépe se právníkem před soudem nechat zastupovat. Vyhnete se tak nepříjemnostem, jako například odmítnutí žaloby z důvodu formálních pochybení.

Ano, žaloba se podává k příslušnému krajskému soudu – přesnou informaci o možnosti podání žaloby naleznete na konci rozhodnutí o námitce. Invalidní důchod vám nemůže přiznat soud, ale pouze ČSSZ – pokud byste se svojí žalobou uspěla a byla byste znovu uznána invalidní ve vyšším stupni invalidity, soud by ČSSZ nařídil, aby ve věci nově rozhodla – ČSSZ poté pochopitelně musí rozhodnout v souladu s rozsudkem soudu.

Za podání této žaloby se žádné poplatky nehradí. Vaše náklady řízení mohou být např. cestovné nebo právě náklady na advokáta (v tom by vám právě poradil člověk k tomu určený – právník).

Soud si určitě nebude zvát k výslechu vašeho ošetřujícího nebo posudkového lékaře. Než proběhne stání u soudu, budete opět pozvána „ke komisi“, tentokrát však k posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě posudku této komise poté krajský soud rozhodne. Z tohoto vyplývá, že v tomto případě sice rozhoduje soud, ale opět na základě zhodnocení zdravotního stavu posudkovým lékaře (i když tentokrát z MPSV).