Za jak dlouho můžu znovu požádat o zvýšení stupně invalidity?

Otázka:

Dobrý den, byl mi snížen invalidní důchod ze III. stupně na I. s tím že při zvýšení na III. st. byl zdravotní stav nadhodnocen. Mezitím mi byla diagnostikována spánková apnoe – těžká forma. Posudková lékařka však tomuto nepřikládala žádnou váhu, protože jsem prý kompenzován přetlakovým přístrojem. Neuspěl jsem ani v námitkovém řízení. Nevím, jestli se mám obrátit na správní soud nebo raději vyčkat a znovu požádat o posouzení zdravotního stavu. Za jak dlouho můžu znovu požádat o zvýšení stupně invalidity?
Děkuji za info

Odpověď:

Za jak dlouho můžu znovu požádat o zvýšení stupně invalidity?

Podat žádost o změnu výše invalidního důchodu můžete ihned po obdržení rozhodnutí o námitce – tím dnem nabyde právním moci rozhodnutí o snížení invalidního důchodu a je možné zahájit nové řízení. Je však otázkou, zda má taková žádost šanci na úspěch, když před několika málo týdny bylo konstatováno snížení invalidity na první stupeň.

Pokud se domníváte, že ve vaší věci bylo rozhodnuto chybně, můžete se obrátit na příslušný soud. Pokud tak neučiníte, budete muset po podání nové žádosti absolvovat kolo jednání znovu (posudkový lékař, námitkový lékař, soud – komise MPSV).