Budu podávat žalobu, mohu už nyní opět žádat o důchod?

Otázka:

Dobrý den,

omlouvám se, popisovala jsem v minulém dotazu ty kroky, protože jsem myslela že soud neřeší vůbec zdravotní stav, ale čistě procesní postup.

Dostala jsem ale informaci, že mohu napadnout i přímo nedostatečný posudek – prosím poradíte mi, jestli mohu žádat rovnou přidělení vyššího stupně ID na základě lékařských zpráv (tj. zda toto může soud rovnou rozhodnout s posudkem MPSV) nebo musím žádat pouze zneplatnění řízení a vrácení k posouzení čssz?

Další možností je nepodávat žalobu ale za určitý čas požádat o nové posouzení ossz s novými lék. zprávami. Mohu se zeptat, co byste doporučoval – samozřejmě neznáte zdr. stav a nemůžete předjímat, ptám se nezávazně čistě na názor – máte např. zkušenost co z toho bývá úspěšnější nebo jak se pohybuje úspěšnost žalob o stupeň ID?

Mohu případně udělat obojí, tj. podat žalobu a pokud by trvala moc dlouho, požádat i o nové posouzení i když žaloba nebude ještě vyřízená? Jak se prosím průměrně dlouho žaloby řeší (obecně, příp. konkrétně soud Ústí nad Labem), je pro soud stanovená nějaká lhůta?

Pokud bylo rozhodnutí o námitce doručeno 17.8., lhůta se posouvá na první pracovní den i u lhůt počítaných na měsíce a i v případě podání žaloby datovou schránkou? Tj. konkrétně poslední den je 19.10. poslat DS nebo podat na poštu?

A hloupý dotaz – soud musí být krajský dle místa mého trv. bydliště – asi nelze zvolit jinak (např. Prahu, když zde přechodně bydlím)?

Lze žalobu doplnit i po podání, např. o aktuálnější nebo podrobnější lékařskou zprávu?

Lze podanou žalobu vzít zpět?

Žaloba musí být podepsaná – pokud jí budu zasílat datovou schránkou, může být sepsaná pouze ve wordu a za „podpis“ se považuje DS, nebo mám žalobu vytisknout, podepsat a zaslat naskenovanou vč. ručního podpisu? Ostatní přílohy mohou být také jen naskenované?

Děkuji mockrát, snad je to věcnější.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Budu podávat žalobu, mohu už nyní opět žádat o důchod?

V rámci žaloby proti rozhodnutí o námitce můžete rovnou požadovat vyšší stupeň invalidního důchodu. Ono to sice na první pohled může vypadat “důležitě”, že v této věci rozhoduje soud, ale jde pouze o to, že vás bude opět posuzovat další lékař (přesněji lékaři) a to posudková komise MPSV. Ta vypracuje další posudek a podle něj soudce rozhodne. V této věci tedy sice rozhoduje soud, ale opět posudkoví lékaři posoudí zdravotní stav a nic jiného se neřeší. Je to tedy takové “jednoduché” soudní řízení.

Osobně bych ze zkušenosti volil žalobu. Komplexní statistiku však neznám a nedohledal jsem ji.

Novou žádost můžete uplatnit už nyní, kdy minulé řízení bylo ukončeno doručením rozhodnutí o námitce. Žaloba je mimořádný opravný prostředek a rozhodnutí je nabylo právní moci. Proto může být zahájeno řízení nové. Délka řízení se určitě pohybuje nad 6 měsíci. Soud žádnou konkrétně stanovenou lhůtu nemá.

Počítání lhůt pro podání žaloby neznám – poradit by vám měl advokát, příp. někdo s právním vzděláním.

Žaloba se podává ke krajskému soudu podle místa trvalého bydliště. Žalobu vzít zpět můžete. Pokud je podaná datovou schránkou, není ho třeba “ručně” podepisovat. Autenticita je zaručena zasláním datovou schránkou.