Kdy mohu znovu zažádat o změnu stupně invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, podala jsem námitku proti rozhodnutí o stupni invalidního důchodu a neuspěla jsem. Teď už se mohu obrátit pouze na soud a zajímalo by mě, co by to pro mě obnášelo? A ještě bych se chtěla zeptat, zda po uplynutí určité doby mohu opět zažádat o změnu stupně invalidního důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Kdy mohu znovu zažádat o změnu stupně invalidního důchodu?

Žaloba k místně příslušnému krajskému soudu je mimořádným opravným prostředek, díky kterému můžete zažalovat Českou správu sociálního zabezpečení a domáhat se svého požadavku – v tomto případě zvýšení invalidního důchodu. Jedná se skutečně o “žalobu”, proto její náležitosti doporučuji konzultovat s právníkem, ideálně specializujícím se na správní právo. V rámci tohoto řízení přezkoumá váš zdravotní stav posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě jejího posudku krajský soud rozhodne, zda je váš požadavek oprávněný. S tímto druhem žaloby není spojen žádný poplatek.

O změnu výše invalidního důchodu můžete požádat ihned po nabytí právní moci předchozího řízení o invaliditě. To nabylo (nabyde) právní moci doručením rozhodnutí o námitce. Poté můžete klidně znovu požádat o změnu výše invalidního důchodu.