Když budu po vzniku nároku na starobní důchod na pracáku, ovlivní to výši důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 2. stupně a 31. 12. 2015 končím v zaměstnání a jdu na úřad práce. 1. 3. 2016 mi bude 63 let. Jakou dobu mohu být na pracáku? A když tam budu déle jak do 1. 3. 2015, bude to mít vliv na výši důchodu? Děkuji.

Odpověď:

Když budu po vzniku nároku na starobní důchod na pracáku, ovlivní to výši důchodu?

Informace o čerpání podpory v nezaměstnanosti naleznete v tomto článku. Budete tedy mít nárok až na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti – v evidenci úřadu práce můžete být až do přiznání starobního důchodu, ale předpokládám, že máte na mysli nárok na podporu. Pokud si tedy nepožádáte o starobní důchod k datu dosažení důchodového věku, můžete v evidenci úřadu práce zůstat.

Evidence na úřadu práce po vzniku nároku na starobní důchod (tj. ve vašem případě od 1. 3. 2016) již výši starobního důchodu nikterak neovlivní. Zůstávat po tomto datu má smysl pouze v případě, že součet invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně a podpory v nezaměstnanosti bude vyšší, než bude přiznaný starobní důchod – po dobu výplaty podpory byste pobíral vyšší částku.

Na podobný dotaz jsem odpovídal např. zde.