Otázky: předčasný důchod a úřad práce

Otázka:

Prosím o zodpovězení následujících otázek:
1) Chtěl bych jít do předčasného důchodu. Dle kalkulačky bych měl možnost odejít do předčasného důchodu (jestli jsem to pochopil správně) již 19. 5. 2015, (nar. 19. 5. 1955) do starobního důchodu, až 19. 9. 2018. Když bych odešel do předčasného již 19. 5. 2015, o kolik čtvrtletí bych byl krácen? Počítám správně 13 čtvrtletí?
2) Jak se počítá lhůta pro starobní (předčasný) důchod? Je to vždy od začátku kalendářního měsíce nebo již následující den po dosažení věku pro odchod do důchodu (u mne např. od 20. 5.)?
3) Četl jsem, že doba strávená na „pracáku“ se započítává jen z 80 % a také, že pro pojištění se započítávají jen celé roky. Je nějaký rozdíl pro výpočet 80 % mezi obdobím, kdy jsem pobíral podporu v nezaměstnanosti a obdobím, kdy již nepobírám podporu nebo je to stejné? Sčítají se tyto měsíce dohromady nebo nikoliv, prosím o vysvětlení? Na pracáku jsem byl evidován od 1. 6. 2009 – 31. 1. 2010 a pobíral jsem podporu 8 měsíců, následně od 1. 11. 2012 – 30. 9. 2013 jsem pobíral podporu 11 měsíců, od 1. 10. 2013 doposud již nepobírám podporu v nezaměstnanosti (18 měsíců). 80% mám počítat z 37 měsíců (z celého období na pracáku) nebo jen z 18 měsíců (za období, kdy již nepobírám podporu v nezaměstnanosti)?
4) Dále jsem četl, že pro započtení pojištění pro důchod (při evidenci na pracáku) se počítají jen tři roky v případě nepobírání podpory. Období, kdy jsem pobíral podporu, se nepočítají?
Můžete mi prosím poradit, vzhledem k výše popsaným skutečnostem, od kterého měsíce v roce 2015 by bylo pro mne nejvýhodnější odejít do předčasného důchodu?
Děkuji za rady.

Odpověď:

Otázky: předčasný důchod a úřad práce

  1. Data vhodná k odchodu do předčasného důchodu vám spočítá naše kalkulačka důchodového věku. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v 60 letech, tj. skutečně k 19. 5. 2015. Počet 90denních krácení v tom případě bude 14 a srážka za předčasný odchod do důchodu bude 17,4 % výpočtového základu.
  2. Jak je uvedeno výše, vhodná data (kdy se snižuje krácení), vám spočítá naše kalkulačka. Data, ve kterých se krácení snižuje se počítají tak, že se ode dne dosažení důchodového věku odečítá 90, 180, 270 atd. dní. Nejsem si zcela jistý, zda tomuto dotazu rozumím, ale 19. 5. 2015 budete mít srážku 17,4 %. Stejná srážka bude i 20. 5. 2015 i 1. 6. 2015 atd. Ke snížení na 15,9 % dojde až 7. 7. 2015.
  3. Doporučuji si přečíst článek o evidenci na úřadu práce. Pro výpočet výše starobního důchodu se doba evidence hodnotí v rozsahu 80 % ať už jde o dobu, kdy jste pobíral podporu nebo kdy jste podporu nepobíral (v rozsahu uvedeném v článku). Dobu evidence na úřadu práce tedy musíte hodnotit všechnu na 80 %. Doba pojištění se počítá přesně na dny. Co je to celý rok doby pojištění, máme vysvětleno zde.
  4. Vysvětleno v článku o úřadu práce, na který odkazuji výše.

Vzhledem k tomu, jak dlouho jste již v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, volil bych odchod do předčasného důchodu k nejbližšímu možnému termínu, tj. v 60 letech.