Podpora v nezaměstnanosti a zpětné přiznání starobního důchodu

Otázka:

Do května 2015 mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kterou pobírám, ale v lednu 2015 mi zároveň vznikl nárok na starobní důchod, o který jsem dosud nepožádal. Lze nyní zpětně požádat o důchod od ledna 2015, a jak bude naloženo s již vyplacenou částkou podpory v nezaměstnanosti?

Odpověď:

Podpora v nezaměstnanosti a zpětné přiznání starobního důchodu

Ano, o důchod si budete moci požádat zpětně ke dni vzniku nároku na důchod. Tuto skutečnost však musíte nahlásit na úřadu práce a úřadu práce budete muset vrátit vyplacené podpory za toto období. Taktový postup má tedy význam pouze v případě, že starobní důchod přiznaný od ledna 2015 bude vyšší než vyplácená podpora v nezaměstnanosti.

Zákonná úprava
§ 44 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu poskytování starobního důchodu.