Získám evidencí na ÚP v době po nároku na starobní důchod další celý rok?

Otázka:

Dobrý den,
16. 2. 2015 mám nárok na řádný starobní důchod. Od 1. 1. jsem v evidenci na ÚP, kde pobírám podporu, která je vyšší než předpokládaný důchod. Dále vím, že mi chybí 6 týdnů, abych dosáhl na další tzv. “celý rok” do své odpracované doby. Dotaz zní: když zažádám o svůj důchod až k 1. 4. (16. 2. + 6 týdnů), bude se mi doba na ÚP po 16.2. počítat do těch potřebných zbývajících dnů (vím, jde o vyloučenou dobu)? Děkuji.

Odpověď:

Získám evidencí na ÚP v době po nároku na starobní důchod další celý rok?

Doba evidence na úřadu práce je tzv. náhradní dobou pojištění a náhradní doba pojištění se do výše důchodu nehodnotí po vzniku nároku na starobní důchod. Evidencí na úřadu práce po vzniku nároku na důchod tedy dalšího celého roku pojištění dosáhnout nemůžete. Po vzniku nároku na starobní důchod je možné další dobu pojištění získat pouze výdělečnou činností.

Pokud víte, že je vaše podpora vyšší, než by byl přiznaný starobní důchod, můžete v evidenci úřadu práce dále zůstat a o starobní důchod si požádat až po vyčerpání (nebo poklesu) podpory v nezaměstnanosti. Vliv na výši starobního důchodu (získání další doby pojištění) však tento postup mít nebude.