Počítají se prázdniny po maturitě do výpočtu důchodu?

Otázka:

Dobrý den, na informativním listě mám uvedeno: 1.9.1972-30.6.1976-1399 dní-ND studium, 1.7.1974-31.8.1974-62 dnízaměst.
1.7.1975-31.8.1975-62 dní zaměst.,od 9.8.1976 zaměstnání, ND činí 1275 dnů.Neevidovaná doba od 1.7.1976 do 8.8.1976, tj. 39 dnů. Jsem nar. 17.1.1957, 1 dítě-1982, matur. vysvědčení z 28.5.1976, do práce jsem nastoupila 9.8.1976.Chci do předčasného důchodu, na OSSZ mi dnes řekli, že od maturity do nástupu do práce se dny nepočítají, ČSSZ je počítá do 30.6.1976. Čím a jak budu dokládat prázdniny od 1.7. do 8.8.1976, nebo je opravdu ČSSZ nepočítá? Podle toho si musím určit odchod do předčasného důchodu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítají se prázdniny po maturitě do výpočtu důchodu?

Jak vyplývá z výpočtu doby pojištění, který jsem vám před dvěma lety provedl, prázdniny po maturitě se do doby studia hodnotí.

Prázdniny po maturitě nebudete při žádosti dokládat žádným způsobem. Na osobním listě důchodového pojištění je doba studia uvedená pouze do 30. června, protože v dané době se studentům vedly evidenční listy důchodového zabezpečení (stejně jako např. zaměstnancům) a doba studia je tam vykázána právě pouze do 30. června. To však neznamená, že vám ČSSZ v rámci důchodového řízení nezhodnotí dobu studia ještě po dobu prázdnin – ve vašem případě do 8. srpna.

§ 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění říká:

Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Musíme se tedy podívat do § 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění účinném k 31. 12. 1995:

Studium se započítává v rozsahu, v jakém se hodnotí jako soustavná příprava na budoucí povolání podle § 24, a za stejných podmínek.

V § 24 odst. 3 též vyhlášky je pak uvedeno:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.