Lze doplatit studium od 30. 5. 1998 do 15. 6. 2000 a dobu přerušení studia od 9. 3. 1994 do 31. 8. 1994?

Otázka:

18 let mi bylo 7.12 1991
6 let studia na VŠ konec by měl být 7.12 1997 , studium však bylo přerušeno od od 9.3 1994 do 31.8 1994( rovná se 174 dní ) podle mne tedy konec studia by měl být 30. 5.1998 , školu jsem ukončil 15.6.2000: Vy jste mi psal sice, že se mi bude započítávat celá doba před 1996 (6 let let) a po 1996 (6 let), ale přijde mi to zvláštní a moc tomu nerozumím.
1. otázka
Lze doplatit studium od 30 května 1998 do 15.6 2000 a dobu přerušení studia od 9.3 1994 do 31.8 1994, našel jsem ,že studium lze zpětně neomezeně
2. otázka
Vyplatí se vůbec zpětně doplatit tuto dobu a používají se i tyto náhradní doby i pro výpočet výše důchodu a nejenom jako povinná doba pojištění?
Děkuji moc za váš čas a ochotu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze doplatit studium od 30. 5. 1998 do 15. 6. 2000 a dobu přerušení studia od 9. 3. 1994 do 31. 8. 1994?

Klíčové je, že doby získané před 1. 1. 1996 a po 31. 12. 1995 řeší zákon o důchodovém pojištění odděleně.

§ 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. říká (řeší dobu do konce roku 1995, tj před účinnosti současného zákona o důchodové pojištění):
Za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

§ 102 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. říká (řeší dobu od začátku roku 1996, tj. dobu, od které je účinný současný zákon o důchodové pojištění):
Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

Obecně lze dobrovolné důchodové pojištění doplácet od účinnosti zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), tj. od 1. 1. 1996 (§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.). Dobu před tímto datem doplácet nelze.

Studium získané před 1. 1. 2010 se hodnotí podle podmínek účinných před tímto dnem (tj. účinných k 31. 12. 2009) – Čl. 2 bod 2. zákona č. 306/2008 Sb. Díky čl. 1 bod 8. zákona č. 306/2008 Sb. se ze zákona o důchodovém pojištění dostala věta “s výjimkou doby prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let“, která umožňovala doplácet dobu až po zhodnocení šesti let studia (tj. fakticky až od 1. 1. 2002; 1. 1. 1996 plus šest let). Období před rokem 2010 se však touto podmínkou stále řídí – díky čl. 2 bodu 2 zákona č. 306/2008 Sb. Z toho vyplývá, že vy si pomoci dobrovolného důchodového pojištění žádnou dobu studia doplácet nemůžete, protože před rokem 2010 lze doplácet pouze dobu studia, která se vám už nehodnotí. A vám se všechna doba studia bude hodnotit.

Vím, že výše uvedená problematika je pro laika složitá. Bohužel takto vše vyplynulo ze změn zákonů v posledních 25 letech.