Jakým způsobem bych měl zrušit žádost o předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den. V červnu jsem si zažádal o předčasný důchod, přibl. o šest měsíců dříve, než bych měl normální, z důvodu ztráty zaměstnání. Nyní se mi naskytla možnost nové práce. Jakým způsobem bych měl žádost o předčasný důchod zrušit?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jakým způsobem bych měl zrušit žádost o předčasný důchod?

Dostavte se na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, u které jste žádost o důchod uplatnil a tam s vámi sepíší zpětvzetí žádosti. Od ČSSZ poté obdržíte usnesení o zastavení řízení. Zpětvzetí si také můžete sepsat sám, ale doporučuji spíše tuto variantu.