Jak postupovat, kdybych chtěl vzít žádost o předčasný důchod zpět?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku.
Měl bych dva dotazy:
1.Pokud podám žádost do 31.12.2022 o předčasný důchod bez výplaty a po obdržení Rozhodnutí od ČSSZ se rozhodnu, že bych chtěl toto Rozhodnutí resp.moji Žádost zrušit a znovu podat novou žádost např.na přelomu 2024/2025. Jak bych měl postupovat?
2. za rok nebo dva se u předčasného důchodu bez výplaty počítají valorizace 2022,2023 atd. z procentních základů za rok, kdy se odpočítává krácení?Děkuji za Vaše odpovědi, které jsem od Vás obdržel.
P.S. Chtěl bych Vám zaslat finanční odměnu o zaslání Vašeho čísla účtu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak postupovat, kdybych chtěl vzít žádost o předčasný důchod zpět?

Žádost o důchod je možné vzít zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchod (přijde vám na dodejku). S tímto požadavkem se potom dá zajít na vaší OSSZ, kde s vámi vše sepíší a požadavek na zpětvzetí žádosti postoupí ČSSZ, příp. si můžete zpětvzetí sepsat sám volnou formou. Stačí uvést své údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu) a napsat:

Dne … jsem obdržel rozhodnutí ČSSZ ze dne …, čj. …, kterým mi byl přiznán starobní důchod dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb. Tímto proti tomuto rozhodnutí podávám námitky a ihned poté beru svoji žádost zpět.

Postup ČSSZ po uplatnění žádosti o úpravu důchodu je takový, že se nejdříve odmažou krácení předčasného důchodu a zvýší se důchod za příp. získané další roky pojištění. Takto přepočtený důchod se pak zpětně zvýší o všechny valorizace, které žadateli náležely s ohledem na datum přiznání důchodu.