Rozhodl jsem se zrušit žádost o předčasný důchod

Otázka:

Dobrý den. Požádal jsem o předčasný důchod v roce 2023 bez výplaty. Nyní mi přišlo z ČSSZ přiznání předčasného důchodu s tím, že do 30 dnů mohu podat námitku. Rozhodl jsem se zrušit žádost o předčasný důchod. Můžete mi prosím poradit jakou textovou formulaci mám použít pro zrušení žádosti o předčasný důchod. Lze tuto námitku poslat přes moji datovou schránku na okresní správu sociálního zabezpečení. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rozhodl jsem se zrušit žádost o předčasný důchod

Ve zpětvzetí žádosti je třeba se řádné identifikovat – kromě jména, příjmení a adresy je důležité uvedení rodného čísla. Poté stačí napsat

Dne …… jsem na OSSZ …… uplatnil žádost o předčasný starobní důchod. Tímto podávám námitku proti rozhodnutí ČSSZ ze dne ……, čj. …… Ihned poté beru svoji žádost o předčasný starobní důchod zpět.

(První věta není nutná.)

Uplatnění námitky a až poté zpětvzetí je správný postup podle správního řádu (§ 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.), ale ČSSZ akceptuje jakékoliv podání, ze kterého je patrná vaše vůle vzít žádost zpět.

Zpětvzetí žádosti můžete zaslat i datovou schránkou na vaší OSSZ, příp. přímo ČSSZ.