Zpětvzetí žádosti starobní důchod – do kdy je možné vzít žádost zpět?

Otázka:

Zdravím Vás, pane Mařík.

Asi jsem vše nějak špatně formuloval. Pokusím se o stručné vysvětlení. Z uvedených důvodů, které jsem Vám zaslal, jsem si zažádal o předčasný důchod, aniž jsem tušil, že mé pracoviště spěje ke svému skutečnému konci. Dne 9. 7. 2014 jsem obdržel z Prahy Rozhodnutí o výši předčasného důchodu. Takže zaměstnavateli jsem toto oznámil a ten s mým odchodem byl seznámen. Celou dobu byl „klid“ až do dne – 24. 7. – kdy si celý náš pracovní kolektiv svolal a oznámil, že se ruší pracoviště, zabývající se tiskem. Má kolegyně na rotačce dostala tedy výpověď k 30. 9. 2014, ale já ne, protože bylo počítáno s mým odchodem do předčasného důchodu dne 4. 10. a tím to vedoucí v mém případě považoval za uzavřené. Uvedené tiskové pracoviště bude zrušeno totiž až koncem září. O co mně jde – potřeboval jsem vědět, jestli mohu zrušit Rozhodnutí o před. důchodu, (uvedl jste dobu do 30 dnů), oznámit zaměstnavateli, že jsem zrušil „Rozhodnutí“, zůstat v prac. poměru a abych dostal poté výpověď jako ostatní v zákonné době dvou měsíců. Máme konec července – takže do konce září jsou to 2 měsíce a poté „skončit“ na prac. úřadě, kde mám nárok  na podporu a též bych měl dostat odstupné. Byl bych sám proti sobě, kdybych tuto možnost nevyužil a vlastně i tímto krokem bych oddálil odchod do důchodu skutečného, který je v mém případě po dovršení 63 let. Ještě tedy mám čas Rozhodnutí zrušit, ale nevím, jak jednat nyní se zaměstnavatelem. Jestli mu mám oznámit, že jsem si rozmyslel odchod do před. důchodu, a dát ve firmě výpověď k uvedenému datu 30. 9. 2014 já anebo ho požádat o výpověď, kterou dal ostatním zaměstnancům.  Snad se mně to nyní povedlo dostatečně vysvětlit.

Odpověď:

Zpětvzetí žádosti starobní důchod – do kdy je možné vzít žádost zpět?

Žádost o přiznání starobního důchodu můžete vzít zpět do 30 dnů ode dne, v němž jste obdržel rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení – je zasíláno na dodejku do vlastních rukou.

Nyní nevím, v jakém vztahu jste vůči svému zaměstnavateli. Pokud jste s ním již uzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru k 3. 10. 2014, těžko nyní budete přesvědčovat zaměstnavatele ke zrušení této dohody. Na tom nic nezmění ani případné zpětvzetí žádosti. Osobně předpokládám, že byste takovou dohodu uzavřenou měl mít, protože zaměstnavatel vám k žádosti o předčasný důchod potvrzuje ukončení pracovního poměru. Pokud jste však žádnou dohodu o ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem neuzavřel (a ani jste sám nedal výpověď), určitě je možný vámi popsaný postup (vše doporučuji řešit se svým zaměstnavatelem).