Mám přiznaný nízký předčasný důchod. Mohu ho vrátit?

Otázka:

Dobrý den. Byla jsem v částečném invalidním důchodu, splnila jsem podmínky pro předčasný starobní důchod, který mi byl přiznán. Jeho výše je oproti částečnému invalidnímu důchodu o 700,- Kč vyšší, zato krácení starobního důchodu dělá 1.900,-Kč. Je možné vrátit rozdílnou částku státu v hotovosti a žádat plný starobní důchod? Ze současného důchodu 7.500,- Kč nelze vyžít. Děkuji za odpověď. Nikdy by mě nenapadlo, že krácení starobního důchodu bude tak brutální.

Odpověď:

Mám přiznaný nízký předčasný důchod. Mohu ho vrátit?

Nejprve je třeba vzít žádost o důchod zpět. Žádost o předčasný starobní důchod můžete vzít zpět do 30 dnů ode dne, v němž jste obdržela rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání předčasného důchodu. Zpětvzetí si můžete sepsat sama, ale doporučuji vám spíše dostavit se na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde s vám zpětvzetí sepíší.

ČSSZ vás poté bude informovat o způsobu vrácení přeplatku důchodu – počítejte s tím, že to bude možná i několik měsíců trvat. K dosažení důchodového věku si poté budete moci požádat o řádný starobní důchod.