Když vezmu žádost o předčasný důchod zpět, budu si moci znovu požádat?

Otázka:

Dobrý den, zažádala jsem si o předčasný důchod k 1.5.2016 – je to o 3 roky dříve. Nyní se mi naskytla dobrá pracovní příležitost, tak po oficiálním přiznání důchodu svoji žádost vezmu v zákonné lhůtě 30 dnů zpět. Mohu si později (třeba za rok či dva) v případě potřeby zažádat opět o předčasný důchod, nebo musím čekat až do doby, než budu mít nárok na řádný starobní důchod? Děkuji.

Odpověď:

Když vezmu žádost o předčasný důchod zpět, budu si moci znovu požádat?

Tím, že nyní vezmete svoji žádost zpět, bude na vás v budoucnu pohlíženo, jako byste žádnou nepodala. Pokud se tedy opět rozhodnete požádat o předčasný důchod, bude to určitě možné.

Otázka doplněna:

Děkuji za rychlou odpověď. Ještě se chci zeptat, jakou formou žádost zrušit? Ještě mi nepřišlo oficiální přiznání, tak až mi přijde, mám to zrušení poslat na OSSZ Křížová v Praze?

Odpověď doplněna:

Se zpětvzetím nemusíte čekat, až vám přijde rozhodnutí o přiznání důchodu. Ano, můžete si ho sama zaslat na ČSSZ Praha, příp. se dostavit na vaší OSSZ, kde s vámi zpětvzetí sepíší (tuto formu bych doporučoval spíše).

Pokud budete zpětvzetí uplatňovat v době, kdy vám již přijde rozhodnutí o přiznání důchodu, měla by se žádost brát zpět formou námitky. Nicméně ČSSZ akceptuje i “běžné” zpětvzetí:

Dne …………………. jsem na OSSZ ………………….. uplatnila žádost o předčasný důchod. Tuto žádost tímto beru zpět.

(r. č., podpis, adresa)