Jak postupovat, kdybych chtěl rozhodnutí zrušit a jak tento požadavek formulovat?

Otázka:

Dobrý den pane Maříku.
Obdržel jsem Rozhodnutí o přiznání předčasného starobního důchodu bez výplaty dne 13. 11. 2023. Jak postupovat, kdybych chtěl Rozhodnutí zrušit a jak tento požadavek formulovat? Nebo mám zažádat po dosažení nároku na starobní důchod o přepočítání? Nárok na starobní důchod mám 3. 7. 2024. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak postupovat, kdybych chtěl rozhodnutí zrušit a jak tento požadavek formulovat?

Zpětvzetí žádosti o důchod je možné do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu.

Pokud chcete vzít svoji žádost o důchod zpět, správně byste to měl provést v rámci námitky – § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. Nicméně ČSSZ si je vědoma, že povědomí o této skutečnosti není mezi veřejností příliš velké (řekl bych téměř nulové), a proto, i když napíšete „běžné“ zpětvzetí, ČSSZ ho akceptuje:

Dne …… jsem na OSSZ …… uplatnil žádost o předčasný starobní důchod. Tímto tuto žádost beru zpět.

Pokud chcete být skutečně formální a právně přesný, můžete uvést:

Podávám námitku proti rozhodnutí ČSSZ ze dne ……, čj. …… Ihned poté beru svoji žádost o předčasný starobní důchod, uplatněnou dne ….. na OSSZ ……, zpět.

Srovnání výpočtů důchodů v roce 2023 a v roce 2024 naleznete v tomto článku. Výpočet důchodu v roce 2024 skutečně vychází lépe, ale překlopit výhodnost na stranu roku 2023 může nález Ústavního soudu ve věci snížené valorizace z června 2023. Zatím ale není jasné, do kdy Ústavní soud v této věci rozhodne.