Jak prokázat chybějící dobu pojištění?

Otázka:

Evidenční list důchodového zabezpečení-Po návštěvě OSSZ mě zjistili, že mě chybí období od 1. 9. 1972 – 31. 12. 1988. Dva roky doložím vojenskou knížkou. Nejhorší je, že firma, u které jsem pracoval, již není. Žádný doklad jsem doma již nenašel akorát Jeřábnický průkaz. Po podniku se úplně slehla zem. Poraďte mě prosím, co mám dělat? Děkuji předem za Vaši odpověď.

Odpověď:

Jak prokázat chybějící dobu pojištění?

Na okresní správě sociálního zabezpečení by vám měli být schopni poradit, kde se nachází archiv podniku, ve kterém jste pracoval. Tyto skutečnosti se opravdu ne vždy podaří dohledat – ani OSSZ nemusí mít informace o tom, zda a příp. kde se takový archiv nachází. V tom případě je poslední možností svědecké prohlášení dvou svědků. Svědecká prohlášení se předkládají na tiskopise, který je k vyzvednutí na každé OSSZ, nebo si ho můžete stáhnout zde. Podpisy svědků musí být na prohlášení úředně ověřené (mohou je ověřit i na OSSZ). Upozorňuji, že svědci by měli po celou dobu, kterou vám dosvědčují, pracovat ve stejném podniku. Dále upozorňuji, že svědecké prohlášení je až poslední možností, jak prokázat dobu zaměstnání, pokud již byly vyčerpány všechny jiné způsoby (např. právě hledání v archivech) a je na uvážení ČSSZ, zda svědecká prohlášení uzná za věrohodná.