Firma za zaměstnance neodváděla pojištění

Otázka:

firma u které jsem pracovala v 1994-96 neodváděla za zaměstnance povinné pojištění. jak mohu prokázat aby nebyl krácen důchod. k dispozici mám zápočtový list, pracovní smlouvu, platový výměr a čestné prohlášení několika svědky. děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Firma za zaměstnance neodváděla pojištění

To, zda firma za běžného zaměstnance odváděna sociální pojištění není vůbec podstatné, důležité je, zda OSSZ odevzdala potřebné podklady – evidenční listy důchodového pojištění (zabezpečení).

Svědecké přihlášení dvou svědků je až poslední možností (předkládá se na tiskopise předepsaném ČSSZ). Pokud máte k dispozici podklady o vašem zaměstnání, dostavte se s nimi na příslušnou OSSZ, kde se z nich pokusí rekonstruovat evidenční list, který bude následně sloužit jako podklad pro výpočet důchodu.