Na informativním osobním listu důchodového pojištění nemám dobu před r. 1982

Otázka:

Dobrý den, z ČSSZ jsem dostal výpis (informativní osobní list důchodového pojištění) kterému nerozumím. Jsem ročník 1961 a 1.září 1976 jsem nastoupil do učebního poměru, který mi 30.6.1979 skončil a začal mi hlavní pracovní poměr do data 30.9 1994. V době pracovního poměru jsem vykonal základní vojenskou službu (1.duben 1980 – 1.duben 1982). V osobním listu, zaslaném ČSSZ, mi však výpočet pojištění začíná až od 1. dubna 1982. Mám to chápat tak, že před 1. dubnem 1982 se mi nezapočítává do odpracovaných let? Děkuji za vysvětlení

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na informativním osobním listu důchodového pojištění nemám dobu před r. 1982

Doby zaměstnání, které nejsou uvedeny na informativním osobním listu důchodového pojištění, nemá Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci a je třeba je doložit.

Dobu učení doložíte k žádosti o důchod výučním listem, základní vojenskou službu vojenskou knížkou, příp. propouštěcím listem. Tyto doby nemusí v evidenci ČSSZ být a není problém je dodatečně doložit.

Dobu od skončení učení do začátku vojny váš tehdejší zaměstnavatel ČSSZ nedoložil a je minimálně vhodné ji dohledat. Nejedná se sice o celý rok, takže teoreticky nemusí výši důchodu ovlivnit (výši důchodu ovlivňují celé roky pojištění), ale vzhledem k délce chybějící doby, je toto spíše nepravděpodobné.