Jak doložit vojnu a studium k žádosti o pozůstalostní důchod?

Otázka:

Dobrý den,

obracím se na Vás s touto žádostí:

25.7.2013 nečekaně zemřel můj manžel. Budu žádat pro naše dvě dcery o
sirotčí důchod. Zjistila jsem, že potřebuji doklad, prokazující dobu
manželova pojištění včetně náhradních dob pojištění (základní vojenská
služba, doba studia). Pokud lze tento doklad sehnat, kam a na koho se mám
obrátit?

(Manžel vystudoval ČVUT – stavební fakultu, na vojně byl 1 rok, zaměstnán
byl jako projektant asi do r. 2000 v Chemoprojektu, pak až do smrti byl OSVČ)
Děkuji.

Odpověď:

Jak doložit vojnu a studium k žádosti o pozůstalostní důchod?

V první řadě vám doporučuji nejprve zajít na místně příslušnou OSSZ, kde vám sdělí, zda tyto doby pojištění nemá již ČSSZ v evidenci. V tom případě byste je pochopitelně nemusela dokládat.

Dobu studia stačí prokázat maturitním vysvědčením a diplomem z vysoké školy. V případě, že tyto doklady nedohledáte, musíte požádat školu, kde váš manžel studoval o vystavení potvrzení o době studia. Vojenská služba se prokazuje vojenskou knížkou. Vojenská knížka se dá nahradit potvrzením od vojenské správy, kontakty jsou zde.