Nemohu najít výuční list potřebný k výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, nemohu najít výuční list, který budu potřebovat k výpočtu důchodu. Firma zanikla hned po revoluci. Co mám dělat? Děkuji.

Odpověď:

Nemohu najít výuční list potřebný k výpočtu důchodu

V první řadě nevím, zde máte na OSSZ ověřeno, že výuční list budete potřebovat – většinou má již dobu učení Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci.

Pokud máte z vaší okresní správy sociálního zabezpečení informaci, že dobu učení ČSSZ ve své evidenci nemá a vy nemáte výuční list k dispozici, máte několik možností:

  1. Pokusit se dohledat archiv, který má k dispozici mzdové poklady podniku, pro který jste se učil. Tuto dobu by měl mít ve své evidenci.
  2. Pokusit se dohledat v jiných vašich dokladech informace o době učení (např. ve vojenské knížce).
  3. Sehnat si dva svědky (ideálně, kteří se s vámi učili) a mohou svědectvím doložit, že jste do učení chodil (toto je poslední možnost, která nemusí být ze strany ČSSZ akceptována).