V dubnu 2023 jsem požádala o předčasný důchod bez výplaty a teď bych chtěla tuto žádost zrušit

Otázka:

Dobrý den, pokud to jde, prosím, pomožte. V dubnu 2023 jsem naivně požádala o předčasný důchod bez výplaty. V červnu toho samého roku mi přišlo rozhodnutí s měsíční možností se k výpočtu vyjádřit. . Protože mi bylo řečeno na SSSZ u okénka2 X (!) při poradě která varianta je promne nejvýhodnější, zda předčasný důchod bez výplaty, nebo řádný starobní důchod, vždy mi bylo řečeno, že mnou podaná varianta je výhodná. Také mě paní uklidnila, že na rozmyšlení kterou variantu zvolím, mám času dostatek. Ovšem po uplynutí měsíční lhůty s rozhodnutím přiznaného důchodu bez výplaty jsem zjistila, že doporučení kompetentních úřednic není správné. a ráda bych vzala zpět svou žádost předčasného důchodu. Řádný důchod mám již letos v dubnu. Na radu úřednic jsem požádala o vyplacení důchodu,a ráda bych v druhé měsíční lhůtě odvolala předčasný důchod a zažádal o důchod řádný. zatím jsem žádné peníze od státu nedostala o pokladny za svouz letitou práci jsem peníze odvedla, jen nevím jak poslechnutí špatné rady napravit. Děkuji za pomoc. Zdravím

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V dubnu 2023 jsem požádala o předčasný důchod bez výplaty a teď bych chtěla tuto žádost zrušit

Žádost o důchod je možné vzít zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud jste tedy již rozhodnutí o přiznání důchodu obdržela a žádost o důchod jste zpět nevzala (v 30denní lhůtě), rozhodnutí již nabylo právní moci a není již možné jej „zrušit“. Nic na to nemění, že byl důchod přiznán bez výplaty. Po obdržení rozhodnutí o uvolnění výplaty a úpravu důchodu můžete požádat pouze o změnu data přiznání výplaty, ale nijak už nezměníte původní přiznání důchodu.

Pokud budete chtít vzít původní žádost zpět, ČSSZ vám tento požadavek zamítne, protože rozhodnutí již nebylo právní moci. Jestliže byste si požádala o starobní důchod, ČSSZ opět takovou žádost s odkazem na ust. § 31 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. zamítne. Neexistuje řešení, které by napravilo tento chybný postup.