Mohu se odvolat při kontrolní lékařské prohlídce?

Otázka:

Dobrý den, dnes jsem dostala z OSSZ rozhodnutí Posudek o invaliditě – kontrolní, kde mi bylo sděleno, že mi zůstává 2. stupeň invalidity a zvyšuje se mi na 60%. Zdravotní stav se mi zhoršil, přišla jsem o práci, nyní jsem na úřadu práce, chtěla jsem žádat o vyšší stupeň, čili plný invalidní důchod. Můžu se nyní odvolat, nebo zažádat o zvýšení? Děkuji.

Odpověď:

Mohu se odvolat při kontrolní lékařské prohlídce?

Nejprve vás musím opravit, neobdržela jste „rozhodnutí“, ale právě pouze posudek o invaliditě. Ač se to laikovi nemusí zdát důležité, tak jde o dva naprosto odlišné dokumenty, kdy proti posudku o invaliditě, na rozdíl právě od rozhodnutí, není možné podat námitku (odvolat se).

Jestliže skutečně šlo o kontrolní lékařskou prohlídku, tj. že jste si sama nežádala o změnu výše invalidního důchodu, ale ke kontrole zdravotního stavu jste byla vyzvána ze strany České správy sociálního zabezpečení, a při této kontrolní lékařské prohlídce nedošlo ke změně stupně invalidity, žádné rozhodnutí ČSSZ vydávat nebude a nemůžete se odvolat.

Abyste si mohla podat námitku, musíte na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení požádat o zvýšení důchodu (přesně se tato žádost jmenuje Žádost o změnu výše invalidního důchodu). Poté opět dojde k posouzení zdravotnímu stavu, vystavení nového posudku o invaliditě a na jeho základě ČSSZ vydá rozhodnutí, proti kterému budete moci ve lhůtě 30 dní od doručení podat námitku (nebudete-li s výsledkem řízení spokojena).

Je pochopitelně otázkou, jakou mají vaše snahy šanci na úspěch vzhledem k tomu, že jste jednou kontrolní lékařskou prohlídkou prošla před pár dny. Argumentovat při zvýšení důchodu svou nezaměstnaností je zbytečné – posudkový lékař hodnotí zdravotní stav podle předem daných tabulek a nezajímá se o situaci na trhu práce.