Může být invalidita snížena o dva stupně už po šesti měsících?

Otázka:

Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda mi může být snížen během krátkého období stupeň invalidity o dva stupně? V září 2019 jsem byl po rozsáhlé operaci páteře uznán invalidním 3.stupně s omezením více než 70%. Nyní, začátkem března 2020, půl roku po prvním rozhodnutí, mi bylo oznámeno, že moje poškození je omezením z pouhých 35%. A to i přes to, že stav se od operace nijak výrazně nezlepšil a lékaři důrazně nedoporučili plný invalidní důchod odebírat.
Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Může být invalidita snížena o dva stupně už po šesti měsících?

Snížení stupně invalidity a z něho vyplývající snížení invalidního důchodu závisí na posouzení zdravotního stavu posudkový lékařem. Stanovení data platnosti posudku, tj. doba po které má být provedena kontrolní lékařská prohlídka (KLP), je opět v kompetenci posudkového lékaře. Nejkratší doba, po které se provádí KLP je stanovena právě na šest měsíců. Takto krátká platnost posudku není obvyklá, ale je možná. Při jakékoliv KLP pak může být stupeň invalidity snížen, nebo může být invalidita i zcela oduznána.

Proti rozhodnutí ČSSZ o snížení invalidního důchodu, můžete uplatnit námitku.