Pobírám ID 3. stupně s platností trvale. Zdravotní stav se mi zlepšil i dle lékařských zpráv a budu žádat o nižší stupeň

Otázka:

Dobrý den, pobírám ID 3. stupně s platností trvale. Zdrav. stav se mi zlepšil i dle lék. zpráv a budu žádat o nižší stupeň. Přičemž věk na starob. důchod mám v 04/2024. Mám dotaz, zda se mi bude posuzovat ten nový zlepšený zdravotní stav, přestože věk odchodu do řádného star. důchodu nastane v 04/2024. Nechci čekat na automat. přeměnu do 65 let, právě z důvodu změny zdrav. stavu a chci mít i dokladově zlepšení společenského a prac. uplatnění. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám ID 3. stupně s platností trvale. Zdravotní stav se mi zlepšil i dle lékařských zpráv a budu žádat o nižší stupeň

Sice nerozumím tomu, proč byste to dělala, ale v žádosti o změnu výše invalidního důchodu lze zatrhnout, že o ni žádáte z důvodu zlepšení zdravotního stavu. Tím vyvoláte kontrolní lékařskou prohlídku (KLP) a posudkový lékař posoudí, zda skutečně došlo ke snížení stupně invalidity.

Jinak samozřejmě nemusíte se změnou na starobní důchod čekat na dosažení 65 let věku, ale o starobní důchod si můžete požádat dříve (nejčastěji k dosažení důchodového věku).