Jak moc ovlivní výši důchodu, když budu posledních 11 měsíců v evidenci úřadu práce?

Otázka:

Důchodový věk budu mít 5.2.2026, a rozhodl jsem se jít do předčasného důchodu o 3 roky t.j.5.2.2023. Jak moc ovlivní výši předčasného důchodu v případě, když budu posledních 11 měsíců v evidenci úřadu práce, a budu pobírat podporu v nezaměstnanosti. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak moc ovlivní výši důchodu, když budu posledních 11 měsíců v evidenci úřadu práce?

Výpočet starobního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění a získané vyměřovací základy (výdělky) z rozhodného období (od roku 1986). Evidence na úřadu práce s podporou se hodnotí pro výpočet důchodu jako tzv. náhradní doba pojištění v rozsahu 80 %. Dále je to vyloučená doba, tj. nezhoršuje průměr z ostatní výdělků.

Doba pojištění ovlivňuje výpočet důchodu tak, že se hodnotí celé roky pojištění. Např. pokud získáte 45 let 100 dní pojištění, je to totéž jako 45 let a 300 dní (stále se hodnotí 45 let). Vzhledem k hodnocení evidence na ÚP na 80 % záleží na tom, zda toto krácení při výpočtu doby, ovlivní získané celé roky pojištění. Není tedy možné obecně říci, zda vám 11 měsíců evidence na úřadu práce výpočet důchodu negativně ovlivní, protože záleží na tom, zda kvůli hodnocení této doby na 80 % (namísto 100% hodnocenému zaměstnání) získáte kratší dobu pojištění (méně celých let).