Krátí se starobní důchod, pokud budu 6 měsíců před nárokem na starobní důchod v evidenci na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den, prosím o informaci, zda se krátí starobní důchod, pokud budu 6 měsíců před nárokem na starobní důchod v evidenci na úřadu práce? Děkuji.

Odpověď:

Krátí se starobní důchod, pokud budu 6 měsíců před nárokem na starobní důchod v evidenci na úřadu práce?

Šest měsíců evidence na úřadu práce (a je v celku jedno, zda těsně před důchodem nebo daleko dříve) může, ale také nemusí ovlivnit výši starobního důchodu.

Výpočet starobního důchodu ovlivňují vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986 do roku, který předchází rok přiznání důchodu (při přiznání důchodu v roce 2016 tedy výdělky od roku 1986 do roku 2015) a získané celé roky pojištění.

Evidence na úřadu práce je tzv. vyloučenou dobou a nezhoršuje tak průměr vyměřovacích základů získaných v ostatních obdobích.

Evidence na úřadu práce se však do dob pojištění hodnotí pouze v rozsahu 80 %. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu hodnotí celé roky pojištění, může mít půl roku evidence na úřadu práce vliv na získanou dobu pojištění (může být získán o jeden rok pojištění méně) a tím i nižší důchod.

Nejde o běžné krácení (jako v případě předčasného důchodu), ale vzhledem k tomu, že výši důchodu ovlivňují celé roky pojištění, může mít evidence na ÚP na výši důchod vliv.