Jak moc ovlivní výši důchodu, jestliže budu posledních 5 let pracovat na poloviční úvazek?

Otázka:

Do důchodu půjdu v roce 2025. Jak moc ovlivní výši důchodu jestliže budu posledních 5 let pracovat na poloviční úvazek a brát 14000,-Kč hrubého. Doposud jsem vydělával příbližně stejně. Není lepší jít na pracák? Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak moc ovlivní výši důchodu, jestliže budu posledních 5 let pracovat na poloviční úvazek?

Na podobné dotazy jsem v minulosti odpovídal zde a zde.

Vzhledem k tomu, že se při výpočtu starobního důchodu hodnotí vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986 do roku předcházejícího roku přiznání důchodu, snížení vyměřovacích základů v posledních letech nemá příliš velký vliv na výpočet důchodu, protože vše se „rozloží“ mezi zbylé roky. Rozdíl se může pohybovat okolo 500 Kč oproti situaci, kdy by byl dosavadní příjem zachován.

Evidence na úřadu práce by zřejmě byla méně výhodná, protože sice by šlo o vyloučenou dobu, která zajišťuje to, že nedochází k zhoršení průměru z dříve získaných vyměřovacích základů, ale výpočet důchodu ovlivňují i získané doby pojištění a úřad práce se hodnotí omezeně, navíc pouze na 80 %.