Jak ovlivní výši starobního důchodu práce na 1/2 úvazek v posledních 4 letech?

Otázka:

Dobrý den, jak ovlivní výši starobního důchodu práce na 1/2 úvazek v posledních 4 letech před čerpáním řádného starobního důchodu? Odpracované roky budu mít v počtu 45. Děkuji za informaci

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak ovlivní výši starobního důchodu práce na 1/2 úvazek v posledních 4 letech?

Rozhodné období, tj. období, ze kterého se hodnotí výdělky při výpočtu důchodu začíná rokem, kdy bylo žadateli 19 let (nejdříve rokem 1986) a končí posledním rokem před přiznáním důchodu. Pomalu se tedy blížíme 40 letům, ze kterého jsou výdělky hodnoceny. Nižší výdělek v posledních letech má pak zcela malý vliv na výši důchodu. Bude se jednat nízké jednotky stokorun.