Evidence na úřadu práce v posledním roce před důchodem

Otázka:

Mám jít do penze v 24. 8. 2015, nyní mi do důchodu zbývají 2 roky. Jelikož mi ale končí pracovní smlouva, uvažuji, že bych šla na ÚP na 11 měsíců a poté do předčasného důchodu o 1 rok dříve. Ptám se, jak dalece ovlivní výši penze má registrace na ÚP, kdy budu brát podporu a nebudu tento předposlední rok zaměstnaná a zda by bylo podstatně výhodnější ještě tento předposlední rok pracovat, či co byste mi doporučili?

Odpověď:

Evidence na úřadu práce v posledním roce před důchodem

Zásadní informace ve vašem případě je, že doba evidence na úřadu práce při pobírání hmotného zabezpečení (podpory v nezaměstnanosti) se vám jako doba pojištění hodnotí do důchodu vždy. Rozdíl je však v tom, že evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu 80 %. To znamená, že pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti např. 100 dní, do důchodu se vám započte pouze 80 dní. Tato úprava může, ale také vůbec nemusí ovlivnit výši vašeho starobního důchodu. Pro výpočet důchodu se totiž berou v úvahu pouze celé roky pojištění, je tedy jedno zda máte 43 let a 50 dní pojištění nebo 43 let a 300 dní pojištění, vždy se vám hodnotí 43 let. Rozdíl ve výši důchodu by mohl nastat pouze v případě, že by vám např. vyšlo 43 let a 50 dní (pokud byste pracovala) nebo 42 a 320 dní (při evidenci na úřadu práce). Rozdíl v jednom roce pojištění udělá na důchodu něco přes 200 Kč měsíčně.

Doba evidence na úřadu práce by se vám dále počítala jako tzv. vyloučená doba, která „nerozmělňuje“ výdělky získané v zaměstnání (což je pro vás příznivé).

Evidence na úřadu práce v době těsně před odchodem do starobního důchodu tedy zásadním způsobem výši důchodu neovlivní.