Jak je to s výkonem práce po přiznání hornického důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Jak je to s výkonem práce po přiznání hornického důchodu ? Jsou nějaká omezení .

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak je to s výkonem práce po přiznání hornického důchodu?

Na hornické důchody se vztahují stejné podmínky, jako na ostatní starobní důchody. To znamená, že po dosažení (sníženého) důchodového věku není výdělečná činnost omezená. U předčasných důchodů (před dosažením důchodového věku) je výdělečná činnost omezená – nesmí být vykonávána v rozsahu zakládajícím účast na sociálním pojištění.

Např.: Muž má “běžný” důchodový věk 64 let. Po snížení důchodového věku za zaměstnání v hornictví je jeho důchodový věk snížený na 57 let. Od 57 let není jeho výdělečná činnost omezená. Pokud by odešel do předčasného důchodu např. od 55 let, vztahují se na něj až do dosažení důchodového věku (57 let) omezení platná pro předčasný důchod.