Musím si požádat o hornický důchod?

Otázka:

Dobrý den, musím odejít do „předčasného hornického“ důchodu, na který mám nárok, i když nechci ? Jsem ročník 1956 a chtěl bych pracovat do řádného starobního důchodu v roce 2020. Dle důchodové kalkulačky mi totiž vychází daleko vyšší „řádný“ starobní důchod (jako kdybych nepracoval vůbec v hornictví)než je hornickýi. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musím si požádat o hornický důchod?

Přiznání jakéhokoliv důchodu je právo nikoliv povinnost. Nikdo nemá povinnost žádat o důchod a důchod pobírat pokud nechce.

Jen bych poněkud upřesnil pojmy: Nejedná se o „předčasný“ hornický důchod. Pokud jsou splněny podmínky popsané v článku o kategoriích, dochází ke snížení důchodového věku na zákonem stanovenou hranici a jedná se o řádný starobní důchod (jen je jinak stanovený důchodový věk). Výdělečná činnost vykonávaná po vzniku nároku na starobní důchod vám pak bude hodnocena jako běžná práce nad nárok (na procenta). Zvýhodněný výpočet „hornického důchodu“ nebrání tomu, aby byl důchod i v případě sníženého důchodového věku spočítán standardně (jak uvádíte, pro vás výhodněji). Vždy se provede i běžný výpočet a přizná se ten pro žadatele výhodnější.