Můžu do hornického důchodu odejít kdykoliv, nebo pouze v době jeho začátku?

Otázka:

Splnil jsem podmínky pro odchod do předčasného hornického důchodu.Můžu do něj odejít kdykoliv v průběhu jeho trvání (tří let),nebo musím do něj odejít v době jeho začátku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Můžu do hornického důchodu odejít kdykoliv, nebo pouze v době jeho začátku?

V tomto případě se nejedná o předčasný starobní důchod, ale o “klasický” starobní důchod pouze se změněným (sníženým) důchodovým věkem. Stejně jako běžného starobního důchodu můžete požádat o přiznání důchodu od jakéhokoliv data po vzniku nároku na důchod. Pokud budete vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, bude se jednat o práci nad nárok (na procenta).