Předčasný hornický důchod a další zaměstnání

Otázka:

Dobrý den,
může manžel, co by starosta obce (uvolněná funkce) pobírat předčasný hornický důchod (který, by mohl platit od října 2016)? Tedy, zda by při své funkci, může jít do předčasného důchodu – nebo je to nějak podmíněno.

Odpověď:

Předčasný hornický důchod a další zaměstnání

Za výkon zaměstnání v preferované kategorii (do konce roku 1992) nebo za následnou dobu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí může být důchodový věk snížen. Nejedná se o předčasný důchod, ale o snížení důchodového věku, tj. o řádný starobní důchod, pouze s jiným (nižším) důchodovým věkem.

Po dosažení důchodového věku není výdělečná činnost nijak omezena. Pokud tedy vás manžel dosáhne svého důchodového věku (sníženého za zaměstnání v hornictví), může současně pobírat důchod i dále vykonávat uvolněnou funkci, která zakládá účast na pojištění.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď, chtěla bych jen upřesnit že: horníci by mohli odcházet do důchodu v 59 letech, ale měli by možnost odejít do důchodu předčasně dřív a to až o 3 roky, tedy ve svých 56 letech. Chtěla bych se zeptat, zda by platilo to samé i v případě tohoto dřívějšího odchodu do důchodu. Děkuji.

Odpověď doplněna:

Horníci nebudou mít stanovený důchodový věk pevně na 59 let, ale bude docházet ke snižování důchodového věku o 7 let oproti “běžnému” důchodovému věku. Pro předčasný starobní důchod však budou platit stejná omezení přivýdělku, jako u osob, které důchodové věk snížený nemají.

Např.: Muž bude mít snížen důchodový věk na 58 let. Do předčasného starobního důchodu bude moci odejít o tři roky dříve, tj. v 55 letech. Pokud odejde do předčasného důchodu tj. v době od 55. roku věku do dosažení důchodového věku (v 58 letech), nemůže až do dosažení důchodového věku (do 58 let) vykonávat takovou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění, tedy ani např. uvolněnou funkci starosty. Resp. může, ale výplata předčasného důchodu mu nebude náležet.