Přepočítává se hornický důchod při dosažení běžného důchodového věku?

Otázka:

Když odejdu do hornického důchodu, který má nějaký strop, zůstane mi tato částka už na pořád nebo v době nároku na starobní důchod se mi přepočte na reálnou částku. (nechme stranou valorizaci).

Odpověď:

Přepočítává se hornický důchod při dosažení běžného důchodového věku?

Výpočet “hornického důchodu” oproti běžnému výpočtu žádný strop navíc nemá. Při dosažení běžného důchodového věku k žádnému přepočtu nedochází.