Jak bude při výpočtu důchodu započteno 10 let evidence na úřadu práce bez podpory?

Následující dotaz navazuje na tuto odpověď v důchodové poradně.

Otázka:

Popravdě, ještě i teď mám řadu nejasností. Mohu Vám některé nastínit v jednotlivých krocích, a pokud by se Vám zdály některé na odpověď do Poradny, tak samozřejmě dávám dopředu souhlas s uveřejněním.

1. Není mi jasné následující:?
Budu citovat: ,,První krok ke zlepšení důchodů osob dlouhodobě pečujících o bezmocného blízkého
9. května 2007
Po třiceti letech péče o manžela důchod ve výši 2800 Kč – taková byla dosavadní realita.

Krácení vyloučených dob
Druhým úskalím stávajícího zákona je krácení tzv. vyloučených dob, tedy období, která se do výpočtu vyměřovacího základu důchodu nezapočítávají. Funkcí vyloučených dob je „nerozmělnit“ průměr dosažených výdělků tím, že by se výdělky „rozpočítaly“ i za období, ve kterých pojištěnec z nejrůznějších důvodů nebyl výdělečně činný (studium, nemocenská, evidence na úřadu práce apod.). Podle současné právní úpravy platí, že činí-li součet vyloučených dob více než 5 let, krátí se přebývající část na polovinu. Tím dochází k „rozmělnění“ výdělku, což negativně ovlivní celkovou výši důchodu. Pokud například někdo pečoval o blízkou osobu 10 let, vyloučená doba je pouze 7,5 let. Zbývajících 2,5 roku se naopak do výpočtu průměru výdělku dosaženého v rozhodném období zahrne, což výsledek sníží a negativně tak ovlivní výpočet důchodu. Čím déle žadatel o důchod pečoval o bezmocnou osobu blízkou, tím nižší je jeho vyměřený důchod. V drtivé většině případů se ani neblíží životnímu minimu.”

2. Náhradní dobu na ÚP bez(s) podpory(ou) už chápu, tedy u výpočtu OVZ. Počítá se plně.
Stejně tak při zjišťování doby pojištění = 1 rok do 55 let, 3 roky nad 55 let (bez podpory).
Co nechápu ale je, co znamenají 80 % a 100 % ND na ÚP? K čemu se to váže? Když je dáno pevně 1 rok, nebo 3 roky. Vztahují se ta procenta zápočtu ND na ÚP na dobu s podporou? Příklad: Mám v rozhodném období 595 dní s podporou na ÚP, jak bude počítána tato doba?
3. V rozhodném období (od 1986 do 2014) mám např. 10 let evidence na ÚP bez podpory a pobírám invalidní důchod 2. stupně. Doba na ÚP je např. od 2004 do 2014. Jak se započítá tato doba do podmínek pojistných dob pro získání starobního důchodu?

Tak asi tolik…, a děkuji za Váš čas.

Odpověď:

Jak bude při výpočtu důchodu započteno 10 let evidence na úřadu práce bez podpory?

1. Tato zákonná úprava již neplatí tuším od roku 2008 (nyní si nejsem zcela jistý). Do té doby skutečně platilo, že např. osoby dlouhodobě pečující o osobu bezmocnou (závislou), byly tímto způsobem poškozeny. Nicméně tato úprava už neplatí a doba péče se vylučuje celá, i kdyby trvala dvacet let a bez jakéhokoliv krácení.

2. Výši důchodu zjednodušeně ovlivňuje osobní vyměřovací základ (OVZ – jedná se o průměrný měsíční výdělek přepočtený na současnou hodnotu peněz), který se počítá ze získaných vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob a dále výpočet ovlivňuje získaný počet let pojištění. A právě při výpočtu získané doby pojištění se některé doby (náhradní doby pojištění) krátí na 80 %. Podrobně máme krácení uvedeno v této tabulce. Z ní je patrné, že pro výpočet výše důchodu se na 80 % krátí i doba, po kterou náležela podpora. Z 595 dní evidence na ÚP s podporou se vám bude do získané doby pojištění hodnotit 476 dní (595×0,8).

3. Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně nemá žádný vliv na získanou dobu pojištění. Z 10 let evidence by se vám při výpočtu důchodu hodnotil poslední 1 až 3 roky v závislosti na věku (doba od r. 1996 se hodnotí v rozsahu nejvýše tří let s tím, že do 55 let se hodnotí pouze jeden rok evidence). Ke zbytku by se vůbec nepřihlíželo a to ani jako k vyloučené době (jako byste byl nepojištěn).