Je vhodné si snížit krácení předčasného důchodu evidencí na úřadu práce?

Otázka:

Chci jít do předčasného důchodu v 60 letech. Budu mít odpracováno 39 let i s vojenskou zákl. službou. Narozen 9.1958. Hrubá mzda + – 33 tis. Kč. Podle Vašich odpovědí v poradně, když odejdu o 4 roky dříve, měl bych důchod krácený asi o 3200 Kč. Myslím si, že varianta, kdy budu 1 rok pobírat podporu, která mi s Vašich tabulek vychází jen o 2 tis. míň, než krácený důchod, a pak půjdu o 3 roky dříve do předčasného důchodu, nebude krácení důchodu tak veliké.

Odpověď:

Je vhodné si snížit krácení předčasného důchodu evidencí na úřadu práce?

Orientační výši krácení si můžete spočítat na kalkulačce, kterou máme zveřejněnu na stránce o předčasném starobním důchodu. Vyměřovací základy (výdělky) se při výpočtu důchodu hodnotí od r. 1986 – to, že jste i v několika posledních letech pobíral 33.000 Kč hrubého, nemusí být příliš směrodatné. Krácení za předčasný odchod do starobního důchodu o čtyři roky by mohlo být i vyšší, pokud vezmeme v potaz, že vám budou chybět další čtyři roky pojištění (oproti situaci, kdybyste dále pracoval).

Evidence na úřadu práce s nárokem na výplatu podpory v nezaměstnanosti je určitě vhodným řešením, jak si snížit takto vysoké krácení za předčasný odchod do důchodu, obzvláště, pokud je rozdíl mezi předčasným důchodem a podporou v nezaměstnanosti takto nízký.