Zadávání vyloučených dob u evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu

Otázka:

Zdravím Vás pane Maříku,
snažím si spočítat dle Vaší excelové kalkulačky výši důchodu. Není mi ale jasné, co vložit do vyloučených dob. Je mi jasné příjem v práci a nemoc jako vyloučená doba.
Nicméně tápu ve vyloučených dobách u studia nad 18 let, ÚP do roku 1995, ÚP s podporou a bez podpory. To studium nechápu vůbec. Vím jen, že se nad 18 let po dobu 6 let počítá na
80 %. Ale to se týká pojištěných dob. Chci zadávat do tabulky příjem a k tomu vyloučené doby, ale nevím, jaké tam mám vložit. Kromě nemoci při zaměstnání. Pochybuji, že tam uvedu všechny, co jsou uváděny v IOLDP pro každý rok při výpočtu výše důchodu.
Děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zadávání vyloučených dob u evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu

Vyměřovací základy a vyloučené doby se hodnotí z tzv. rozhodného období, které ve vašem případě začíná rokem 1986. Protože jste studium ukončil před rokem 1986, nemusíte vyloučené doby z dob studia řešit.

Evidence na úřadu práce se při výpočtu důchodu hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Ve stejném rozsahu se evidence na úřadu práce hodnotí jako vyloučená doba. Doba evidence na ÚP před rokem 1996 se hodnotí vždy. Pokud jste byl na ÚP např. od 25. 7. 1991 do 5. 1. 1992, doba se započítá na 80 % (165 x 0,8), ale vyloučené doby se zhodnotí všechny (165 dní – 160 dní v roce 1991 a 5 v roce 1992).

Uvedený postup platí i pro další evidence na úřadu práce, kdy se po roce 1995 hodnotí vždy doby, kdy jste pobíral podporu a doba bez podpory v rozsahu nejvýše tří let, ale před 55. rokem věku pouze v rozsahu jednoho roku. V tomto rozsahu se bude jednat o vyloučenou dobu. Kdybyste byl např. před 55. rokem věku na úřadu práce bez podpory po dobu 5 roků, bude se vám z tohoto období hodnotit pouze jeden rok (na 80 %) a 365 dní vyloučené doby.