Hodnocení vyloučených dob při evidenci na ÚP a současné péči

Otázka:

Dobrý den,
prosím o informaci jak správně zadat do přesné kalkulačky pro výpočet důchodu evidenci na úřadu práce a vyloučenou dobu za tuto evidenci.
První evidence
2.10.1991- 9.9.1992
V roce 1991 bylo ještě zaměstnání od 1.1.1991-30.9.1991 celkem 273 dnů vyloučená doba 38 dnů
v roce 1992 žádný další příjem ani zaměstnání kromě evidence na ÚP nebylo.
Druhá evidence
20.10.1993-7.11.1993
zaměstnání 8.11.1993-31.12.93 tj 54 dnů vyloučená doba 5 dnů
Třetí evidence
sam. výdělečná činnost 1.1.2007-31.3.2007 celkem 90 dnů
evidence na ÚP 11.4.2007-9.5.2010
od 30.6.2008 péče o osobu blízkou závislost II. stupně postupně až IV stupeň, doba péče od 30.6.2008-9.5.2010 je shodná s evidencí na ÚP. Manžel je nar. 7.6. 1957, v květnu dosáhne na dobu pojištění s předpokládaným započtením péče o kterou bude žádat 42 roků. Uvažujeme o odchodu do předčasného důchodu v roce 2020, protože na další celý rok pojištění ND již nedosáhne a příjmy nemá.
Moc děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení vyloučených dob při evidenci na ÚP a současné péči

V této situaci budou uvedené evidence na úřadu práce i doba péče vyloučenou dobou v následujícím rozsahu. Do kalkulačky tedy mimo vyměřovacích základů zadáte i počet dní trvání evidence, který odpovídá vyloučeným dobám (VD):

1991 – VD 129 dnů (38 + 91)
1992 – VD 253 dnů
1993 – VD 24 dnů (19 + 5)
2007 – VD 265 dnů
2008 – VD 366 dnů
2009 – VD 365 dnů
2010 – VD 129 dnů

Uvedené platí pouze v případě, že manžel měl po skončení samostatné výdělečné činnosti v roce 2007 nárok na podporu v nezaměstnanosti. V opačném případě by bylo v tomto roce hodnoceno méně vyloučených dob.