Rok evidence na úřadu práce a jeho krácení na 80 %

Otázka:

Dobrý den pane Maříku,
obracím se opět na Vás pro mé ujasnění následující situace. Manželka, narozena 1961, má dle potvrzení Úřadu práce při celkem třech evidencích mezi 20.7.2011 a 1.11.2015, tj. do 55 let jejího věku při nepobírání podpory celkem 1.109 kalendářních dní, tj. 3 roky a 14 dní evidence.
Vím, že do 55 let věku se počítá do nároku i výpočtu výše důchodu pouze 1 rok. Výše uvedených 1.109 kalendářních dní se krátí na 80%, tj. 888 dní, tj. 2 roky a 158 dní.
A nyní můj dotaz. Ten jeden rok, který se počítá, je myšlen jako 365 kalendářních dní, které se poté krátí na 80%, tedy zůstane zkrácených 292 dní, které se poté počítají nebo již zkrácených 365 dní, v mém dotazu místo již zkrácených 888 dní se bude počítat celých 365 dní, tedy o 73 dní více? Je jasné, že zbytek tzv. propadne a nepočítá se.
Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rok evidence na úřadu práce a jeho krácení na 80 %

Doba evidence na úřadu práce se v období před 55. rokem věku hodnotí v rozsahu nejvýše jednoho roku, pokud není vyplácena podpora (jak i sám víte). Znamená to, že se započte posledních 365 dní a těchto 365 dní se poté pro stanovení výše procentní výměry důchodu pokrátí na 80 %. Započítá se tedy 365 x 0,8, tj. 292 dní.