Invalidní důchodce: Započítává se doba od důchodového věku do 65-ti do výpočtu let?

Otázka:

Dobrý den,ptám se za známého,narozen 6.8.1955.V roce 2017-červenec, mu byl přiznán ID-3.stupeň.Nyní mu přišlo rozhodnutí o přiznání starobního důchodu,(dosáhl 65-ti).Je možné podat žádost o přepočítání důchodu,a k jakému datu.Co by bylo nejvýhodnější?Započítává se doba od důchodového věku do 65-ti do výpočtu let,děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchodce: Započítává se doba od důchodového věku do 65-ti do výpočtu let?

Tématu přechodu z invalidního důchodu do starobního důchodu se věnuji v tomto článku. Pokud váš známý nebyl od přiznání invalidního důchodu zaměstnaný, ať si požádá o starobní důchod, v tomto případě ideálně od 1. 1. 2019, protože na přelomu let 2018 a 2019 vycházel lépe výpočet roku 2019.

Doba pojištění po vzniku nároku na starobní důchod by se hodnotila pouze v případě, že by byl váš známý sociálně pojištěný z výdělečné činnosti (zaměstnání, OSVČ apod.). Samotné pobírání invalidního důchod pro invaliditu III. stupně se od dosažení důchodového věku nehodnotí – § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb.