Pobírám invalidní důchod. Musím o starobním důchod požádat do 65 let?

Otázka:

Jsem invalidní důchodce II.st. nárok na starobní důchod mě vznikl10.11.2017 . O starobní důchod jsem nepožádal,pracují na částečný úvazek, mám v úmyslu zůstat pracovně činný do mých 65ti let,abych nebyl nijak postižen, musím požádat o starobní důchod před dovršením 65ti let? Vím, že starobní důchod bude vyšší než můj invalidní,bude mě rozdíl vyplacen zpětně? Dle kusých informací ano, prosím,upřesněné mě to. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Musím o starobním důchod požádat do 65 let?

Žádost o starobní důchod můžete uplatnit i po dosažení věku 65 let, tj. v době, kdy už budete z moci úřední váš invalidní důchod “přejmenován” na starobní – § 61a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Důchod se vyplácí až pět let zpětně. Pokud si o něj zpětně požádáte, může vám být zpětně vyplacen (ve vašem případě skutečně půjde o rozdíl mezi starobním důchodem a vyplaceným invalidním důchodem).