Bude mi rozdíl vyplacen za celou dobu nepobírání starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, jsem ID, od 11/2017 bych měl pobírat st.důchod,o který jsem si nepožádal,jsem stále v pracovní činnosti na zkrácený úvazek, při dovršení 65ti let,si o starobní důchod požádám, předpokládám, že st.důchod bude vyšší, než současný ID.Bude mě rozdíl vyplacen za celou dobu nepobírání st.důchodu a bude mě připočtena doba tzv.nad rámec odpracovat.doby?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi rozdíl vyplacen za celou dobu nepobírání starobního důchodu?

Na podobný dotaz jsem vám odpovídal zde.

Záleží na vás, od kdy si o starobní důchod požádáte, tj. jaké bude datum přiznání starobního důchodu. Pokud si požádáte zpětně, bude vám důchod zpětně doplacen (rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem). Pokud si o starobní důchod zpětně nepožádáte, bude se jednat o práci nad nárok, čímž si starobní důchod zvýšíte, ale pochopitelně pak vám nebude zpětně doplacen.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

Je možné,aby tento stav platil i po dovršení 65ti let a dále se navyšovala procentní výměra důchodu tzv. nad rámec?

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, toto již není možné. V 65 letech bude váš invalidní důchod z moci úřední transformován na starobní (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.) a od té doby se již doba nebude hodnotit jako “práce nad nárok“, tj. důchod se nebude zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní.