65 let, renta a žádost o starobní důchod

Otázka:

Vážení,
nejprve dobrý den, poté poděkování za možnost dotazu.
Jsem narozen v červnu 1954. Od r.1996 jsem (s výjimkou jednoletého přeřazení do DIČ) v PID a pobírám daněnou rentu (pozn.: z té si ale neplatím důchodové pojištění). Zajímalo by mne ad 1/ v kolika letech budu přeřazen do starobního důchodu? Jestli v “obvyklých” 65ti letech… a mám si krátce před 65. narozeninami sám aktivně o toto přeřazení žádat (dostala se ke mně informace, že je to snad lepší než pasivní čekání na “úřední převedení” do starobního důchodu, kdy může dojít k vypočtení poněkud nižší částky)?
Ad 2/ Do kdy mi bude vyplácena renta? Do důchodového věku, tj. do cca 63 let nebo – za předpokladu dožití – do oněch (uvažovaných – předpokládaných) hypotetických 65ti let ?
Ad 3/ Stanovení výšky starobního důchodu je v těchto případech záležitostí nějakého “složitého”, pro laika špatně průhledného výpočtu nebo je jednoduše přiřčena výhodnější částka z obou (tj. buď výše PID nebo výše renty)?
Děkuji za Vaší laskavou odpověď.

Odpověď:

65 let, renta a žádost o starobní důchod

Na tyto otázky jsem v důchodové poradně již několikrát odpovídal, proto jen stručně s případnými odkazy na podrobnější informace.

1. V 65 letech vám zanikne nárok na invalidní důchod a bude vám přiznán starobní důchod podle § 61a zákona o důchodovém pojištění. Jedná se de facto pouze o přejmenování důchodu bez jakékoliv změny výše (nemůže vám vyjít nižší důchod, protože ČSSZ v tomto případě nic nepřepočítává). Vzhledem k tomu, že do 65 let vám bude vyplácena renta (viz dále), doporučuji vám k 65. narozeninám požádat o starobní důchod (požádat lze i zpětně), ČSSZ vám k tomuto datu starobní důchod spočítá a ponechá výhodnější výpočet (tranformovaný z invalidního vs. nově spočítaný starobní). Jde o to, že ČSSZ vám sama v 65 letech přizná starobní důchod dle § 61a, ale vy si budete žádat o starobní důchod dle § 29. Pro laika se může zdát “starobní jako starobní”, ale dle zákona o důchodovém pojištění jde o dva rozdílné důchody. Podobný dotaz: Invalidní důchod, náhrada za ztrátu na výdělku a 65 let věku

2. Renta (náhrada za ztrátu na výdělku) vyplácí do přiznání starobního důchodu a nejpozději do 65 let.

3. Už samotný “základní” výpočet důchodu není jednoduchý a u vás ho komplikuje ještě pobírání renty a invalidního důchodu. Jak se počítá starobní důchod v případě dřívějšího pobírání invalidního důchodu máme podrobně vysvětleno zde. Renta se vám bude hodnotit jako výdělek, ale vzhledem k výše uvedenu odkazu, nemusí mít na výši starobního důchodu vliv (je možné, že pro vás bude výhodnější výpočet starobního důchodu z výdělků před přiznání invalidního důchodu).