Dostanu odstupné nad rámec zákoníku práce. Započítá se do výpočtu invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Dostanu odstupné nad rámec zákona, výpověď dle par. 52, písm. e, dle kolektivní smlouvy. Bude se odstupné počítat do vyměřovacího základu pro výpočet invalidního důchodu? Odstupné dostanu asi za 1 – 2 měsíce po přidělení invalidního důchodu. Díky za odpověď.

Odpověď:

Dostanu odstupné nad rámec zákoníku práce. Započítá se do výpočtu invalidního důchodu?

Z odstupného, které zmiňujete ve svém dotazu (jestliže zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu práce) se neodvádí sociální pojištění – velmi podrobně rozebráno v článku na webu ČSSZ. Nemůže být tedy zahrnuto do vyměřovacího základu pro výpočet jakéhokoliv důchodu.

Při výpočtu invalidního důchodu se stejně hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. Rozhodné období začíná rokem, ve kterém bylo pojištěnci 19 let, nejdříve však rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Při přiznání invalidního důchodu v roce 2016 se budou hodnotit vyměřovací základy do konce roku 2015. I kdyby z výše uvedeného odstupného sociální pojištění odváděno bylo, nemohlo by se vám při výpočtu invalidního důchodu hodnotit.