Mám nárok na odstupné ve výši 12násobku?

Otázka:

Dobry den.Mam invalidni duchod 1 stupne.Zamestnavatel řekl ze dále konat dosavadní práci pro nemoc ne mužu,protože mam invalidni duchod.Mam narok na odstupne 12násobek průměrného měsíčního platu?Dekuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám nárok na odstupné ve výši 12násobku?

Tématu skončení pracovního poměru se věnuji v tomto článku. Z důvodu pobírání invalidního důchodu nárok na odstupné určitě nemáte. Musel byste splňovat podmínku § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb.:

nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

Nevím, zda ve vašem případě nešlo o nemoc z povolání nebo pracovní úraz, příp. zda nejste horník. Tyto podmínky ale nijak nejsou navázané na přiznání invalidního důchodu.