Manžel se stal invalidní, má nárok na odstupné, pokud by ve firmě pro něj neměli uplatnění?

Otázka:

Dobrý den,
manželovi (33 let) bude 20.5.2016 končit podpůrčí doba PN. Jelikož se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přerušené nervy do LDK, chůze pouze s franc. holí), zažádal si o invalidní důchod. Dnes mu přišel posudek o invaliditě, kde mu přiznávají ID st. 3. Je stále zaměstnancem ve firmě (fyzicky náročná práce), ale tuto práci z hlediska zdrav. stavu nebude moci vykonávat. Bohužel nikde nemá napsáno, že problémy vznikly při vykonávání pracovní činnosti. Má nárok na odstupné, pokud by ve firmě pro něj neměli uplatnění? Původně chtěl ve stávající firmě po skončení PN ukončit prac. poměr dohodou, jak jsme se zde dočetli, protože již předem měl přislíbené místo v chráněnce jako vrátný, což je práce, kterou by snad zvládl vykonávat. Nyní nám bylo řečeno, že pokud dostal třetí stupeň, tak ho zaměstnat nemohou, jelikož by o ten třetí stupeň přišel. Jak máme dál postupovat u stávajícího zaměstnavatele? Na co má nárok? Rozhodnutí o přiznání ID ještě nemáme, tak ani nevíme částku, kterou mu přiznají, ale obávám se, že nám nepokryje i tak dost vypjatou finanční situaci… Děkuji za odpověď

Odpověď:

Manžel se stal invalidní, má nárok na odstupné, pokud by ve firmě pro něj neměli uplatnění?

Především není pravda, že vašeho manžela nemůže nový zaměstnavatel zaměstnat z důvodu uznání invalidity III. stupně, a že by byl následně vašemu manželovi invalidní důchod odebrán. To je nesmysl a možná i záměrná lež.

Uznání invalidity a přiznání invalidního důchodu jakéhokoliv stupně NENÍ důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Ve většině takovýchto případů dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jestliže by dal manžel výpověď, nemá na odstupné nárok (to zřejmě víte). Stejně tak pokud dostane výpověď z důvodu uvedeného v § 52 odst. e) zákoníku práce (Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, může mu dát zaměstnavatel výpověď.), což je důvod, který by zřejmě mohl zaměstnavatel snadno použít, nemá na odstupné nárok.

Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu obdržíte do jednoho až dvou měsíců od ČSSZ. Invalidní důchod bude přiznán od ukončení nemocenských dávek.