Invalidní důchod třetího stupně a žádost o předčasný starobní důchod

Otázka:

Dobrý den,

pracoval jsem dohromady 24 let v hornictví, a to v AA hlub. dolech. Momentálně jsem poživatelem invalidního důchodu (III. st.), který činí 15 275 Kč. Chtěl bych odejít do předčasného starobního důchodu, přičemž by mne zajímalo, zda mi bude tento předčasný důchod krácen?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidní důchod třetího stupně a žádost o předčasný starobní důchod

Popravě nerozumím vaší touze mít přiznaný předčasný (a tudíž krácený) starobní důchod v situaci, kdy pobíráte invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. V případě, že si předčasný starobní důchod v této situaci požádáte, bude vám krácen jako každému jinému žadateli. Nic na tom nemění ani vaše předchozí zaměstnání v kategorii.

V případě, že takovou žádost podáte, je stejně vysoce pravděpodobné, že bude ze strany České správy sociálního zabezpečení zamítnuta, protože zákon o důchodovém pojištění jasně říká, že v případě nároku na starobní a invalidní důchod, vyplácí se jen jeden z těchto důchodů a to ten vyšší. A je téměř jisté, že vám předčasný krácený starobní důchod vyjde nižší, než je váš invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.